Handelsbetingelser

1a. Levering

Room Service sørger for formidling af bestillinger af mad fra restauranter, og forestår selve leveringen af maden fra restauranten til kunden. Såfremt der opstår forsinkelse, bedes henvendelse rettet direkte til Room Service tlf 7023 7026. Vi forbeholder os dog altid retten til at levere +/- 15 minutter ifht. den tid maden er bestilt til.

Det er kundens ansvar stedse at sørge for at de informationer der afleveres ifbm. bestillingen er korrekte, det være sig navn, adresse samt telefonnummer. Såfremt vi ikke kan levere pga. mangelfuld adresse, og/eller forkert eller ukomplet telefonnummer, forbeholder vi os retten til at køre fra den oplyste adresse igen, og der vil stadig blive trukket betaling for ordren. Maden vil herefter blive kasseret.

I særlige tilfælde hvor trafikale eller vejrmæssige forhold, demonstrationer o.lign. gør sig gældende kan levering af det bestilte blive væsentligt forsinket. Dette anses som værende situationer som er ude af vore hænder, men vi sørger selvfølgelig for at informere i den grad vi har mulighed for det, og tilstræber levering så hurtigt forholdene tillader det.

1b. Afhentning

Hvis du ved bestilling vælger afhentning sørger du selv for at hente din mad til det oplyste tidspunkt. Room Service fraskriver sig ethvert ansvar ifht. madens kvalitet, forsinkelse med tilberedning, fejl på ordren m.m. Det er ene og alene restaurantens ansvar, og denne skal kontaktes direkte, hvis der er reklamationer på ordren. Restaurantens kontaktoplysninger oplyses ved bestilling.

2. Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven på mad fra tidspunktet for bekræftelse af bestillingen. Umiddelbart efter bekræftelse af ordren går maden i produktion, og vi kan ikke annullere denne hos restauranten.

3. Fejl og mangler

Ved modtagelse af maden skal kunden straks kontrollere den for fejl, mangler eller eventuelt manglende retter, og evt. reklamation skal øjeblikkeligt rettes til Room Service.

Room Service tilstræber, at hjemmesiden fungerer optimalt, men Room Service kan ikke garantere, at hjemmeside samt telefon- og mailsystemer til enhver tid er fejlfrit og i drift. Såfremt der opleves fejl- og driftforstyrrelser, kan Room Service altid kontaktes på [email protected] eller på telefon 7023 7026.

4. Betaling

Alle priser er i DKK og inkl. moms. Betaling foregår enten via kontoordning (kun virksomheder) eller ved betaling via kreditkort. Der kan bl.a. betales med Dankort, eDankort, VISA-Dankort, MasterCard og Eurocard. Ved betaling med kreditkort, trækkes pengene først når maden er leveret. Vi tager IKKE mod kontant betaling.

5. Misbrug og chikane

Ved misbrug eller mistanke om misbrug forbeholder Room Service sig retten til at undlade at videreformidle en bestilling uden varsel.

Alle tilfælde af brug af urigtige oplysninger og anden form for misbrug vil blive politianmeldt med oplysning af blandt andet IP-nummer, der vil gøre det muligt for politiet at finde frem til personen bag oprettelsen.

6. Persondata

Room Service vil ikke videregive de data Room Service kommer i besiddelse af, i forbindelse med håndteringen af din bestilling, til tredjepart.

Chat med os